Synrgy 360

 

Kruhový trénink na Synrgy 360

 

Synrgy 360 je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na několika stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 10-15 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště. Za 1 trénink se 1 "kruháč" projede 3-4x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po sobě vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový trénink je odvozen z rozpoložení jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu.

 

Kruhový trénink na Synrgy 360 je komplexní. Nabízí tak všechny možné dovednosti, které sportovec může potřebovat - od vytrvalosti, obratnosti a výbušnosti až po sílu. Ale především vám kruháč na Synrgy 360 díky vysokointenzivnímu tréninku, kdy tělo pracuje ve vysokých tepových frekvencí, buduje fyzickou kondici zdaleka nejrychleji.

 

Kruhový trénink na Synrgy 360 tak vedle sebe dokáží odjet profesionální sportovec i úplný začátečník - kruháče jsou náročné na kardiovaskulární systém (okysličování vašich svalů), jehož kapacitu má každý jedinec odlišnou.  Náročnost si tak každý volí sám díky frekvenci vykonávání pohybu. Samozřejmě lze na intenzitě přidat i pomocí vyšších vah.

 

Pokud jede každý na 100% svého maxima, tak může být velký rozdíl v počtu opakování během daného intervalu. Aktivní sportovec je schopen udělat i několikanásobně více opakování než začátečník, ale výhra je to oboustranná. Každý si posouvá své maximum a každý si může sáhnout na své pomyslné dno. Jednoduše řečeno kruhový trénink je vhodný pro všechny.

 

Synrgy 360